Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčia

Iš mūsų krašto kilęs tėvynės vienybės ir dorovės idėjų puoselėtojas Žemaičių Vyskupas Motiejus Valančius. Todėl dar prieš karą bočiai sumanė pastatyti Kūlupėnuose bažnytėlę. Ir ne tik sumanė, bet ir darbus dirbti pradėjo. Planus nupaišė, vietą išrinko, suvežė medžiagas statybai, o 1939 metais geležinkeliu netgi altorius atkeliavo. Tačiau karas ir okupacijos sugriovė bočių planus. Norėdami kartu pasimelsti arba atlikti Bažnyčios nustatytas apeigas, buvome priversti keliauti į toliau esančius kaimus ar miestelius. O mūsų seniūnijos centre turim mažą koplytėlę, kuri buvo įruošta tuometinio Kartenos parapijos klebono Petro Merliūno iniciatyva ir 1993 metų lapkričio 7 dieną pašventinta Telšių vyskupo J.E. Antano Vaičiaus. Tačiau ši koplytėlė, ypatingai švenčių dienomis, netalpina visų, norinčių atnešti savo širdis Dievui. Todėl, neilgai svarstę, nusprendėme pastatyti savo bažnyčią – nedidelę, jaukią, visiems labai reikalingą, visų seniai laukiamą. 1997 m. kovo 3 d. LR Teisingumo ministerijoje Kūlupėnų parapija įregistruota religine bendruomene, sutvarkyti visi žemės sklypo, kurį bažnyčios statybai padovanojo kūlupėniškės Darata ir Jadvyga Drakšienės, įregistravimo dokumentai, parengtas žemės sklypo detalusis planas. 2003 metais buvo parengtas architektūrinės dalies projektas ir pamatų konstrukciniai brėžiniai, kuriuos dovanojo garsus Lietuvos architektas Leonas Laimutis Mardosas. 2006 m. liepos 17 d. pradėta bažnyčios pamatų statyba. Bažnyčios kertinis akmuo rugpjūčio 12 dieną iškilmingai pašventintas Telšių vyskupo J.E. Jono Borutos SJ. Šiuo metu bažnyčios sienos pamūrytos iki balkonų, pirmu sluoksniu išbetonuotos bažnyčios grindys.

Bažnyčia

2012 m. yra baigti bažnyčios sienų mūro darbai, išbetonuotos grindys, uždengtas stogas. 2013 metų pavasarį pradėti vidaus apdailos darbai.
Kūlupėnų parapijai ir bažnyčios statybos darbams, iškėlus kleboną Egidijų Jurgelevičių, vadovavo klebonai Gediminas Jazbutis ir Raimondas Jonauskas. Nuo 2010 m. šias pareigas perėmė ir sėkmingai tęsia Kalnalio klebonas Mindaugas Nausėda.

Mūsų - Kūlupėnų bažnyčia - atidaryta ir pašventinta Verbų sekmadienį 2014 m. balandžio 6 d. po 8 metus trukusių statybos darbų vietos bendruomenės pastangomis. Kūlupėnų šv. Motiejaus parapija priklauso Palangos dekanatui.

Sutvarkytos šventovės prieigos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Liko pastatyti varpinę, parapijos namus, kleboniją.

Prie bažnyčios papuošimo prisidėjo:

  • Bažnyčios altorių, dvi klausyklas sukūrė Antanas Lubys.
  • Liudas Šopauskas išdrožė medinius kryžius: vienas jų įtvirtintas prie altoriaus, o kitas, vadinamasis žegnonės, kabo prieigose.
  • Zigmas Bertašius iš akmens plokštės iškalė altoriaus mensą – 1,9 m ilgio ir 0,9 m pločio stalviršį.
  • Vitražą su šventojo Motiejaus atvaizdu sukūrė menininkas Bronius Bružas.

Bažnyčios pastatas simetriškas, su vitražiniais langais. Jos talpa – 96 sėdimos vietos, dar 40 vietų balkone. Bendras plotas apie 300 kv. m: ilgis – 24 m, plotis – 12 m. Šventovėsfrontonas – akmeninis. Architektui L. Mardosui mintis kurti akmeninį frontoną kilo nuo vietovės pavadinimo ir žemaitiško žodžio „kūlis“ (akmuo). Šalia bažnyčios suprojektuota varpinė, kurią su bažnyčia turėtų sujungti akmeninė arka.