1
2
3
4
5
6
7
„Būk it bitelė, kuri iš kožnos žolelės, kvepiančios ar dvokiančios sugeba išsiurbti saldų medų“
- Vyskupas Motiejus Valančius -

Skelbimai, naujienos

Sporto naujienos >>>

Šv. Rašto Pradžios knygoje parašyta, kad "negera žmogui būti vienam", mes džiaugiamės tuo, kad 15 metų kuriam, augam ir švenčiam drauge.