1
2
3
4
5
6
7
„Būk it bitelė, kuri iš kožnos žolelės, kvepiančios ar dvokiančios sugeba išsiurbti saldų medų“
- Vyskupas Motiejus Valančius -

Skelbimai, naujienos

Sporto naujienos >>>

Į saulėtekį pėdos įkrito, kad Advento giesmė suskambėtų delnuos,

baltą rūbą gruodžiui užvilko, prasimerkus žiema debesų pataluos...

Žingsniai skamba minčių tyloje, renka nuodėmes žvakės liepsnelė –

dekit, mielosios, dekit ugny, nelydėkit prie ėdžių kraitelės...

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur