Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas

Biblioteka įkurta 1953 metais. Pirmoji bibliotekos vedėja – I. Zablockytė.

2007-2008 m.  renovuotos bibliotekos patalpos, kurių plotas 109 m2. Atnaujintas inventorius.    Pradėtas LIBIS programos ir Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos vartotojų aptarnavimo posistemės įsisavinimas. 2012 m. bibliotekos fondą sudarė 11001 spaudinių egz. Vykdomo projekto „Bibliotekos pažangai“ dėka  atnaujinta techninė ir programinė įranga, įdiegtos naujos technologijos padeda bibliotekininkėms Vilijai Macienei ir Rimai Galuškinienei ne tik geriau aptarnauti lankytojus, bet ir siūlyti naujas, modernios visuomenės ir  bendruomenės poreikius atitinkančias paslaugas.

Darbuotojos  įgyvendina kraštotyros projektus („Kūlupėnų ir aplinkinių kaimų mažoji architektūra“„Senosios ir dabartinės vestuvių tradicijos Kūlupėnuose“),  skatina vietinius gyventojus eksponuoti savo kūrybos darbus bibliotekoje, organizuoja įvairius kamerinius renginius, kuriuose  aktyviai dalyvauja  bendruomenės nariai.