Skelbimai, naujienos

Į saulėtekį pėdos įkrito, kad Advento giesmė suskambėtų delnuos,

baltą rūbą gruodžiui užvilko, prasimerkus žiema debesų pataluos...

Žingsniai skamba minčių tyloje, renka nuodėmes žvakės liepsnelė –

dekit, mielosios, dekit ugny, nelydėkit prie ėdžių kraitelės...

Žodžių paukščiams - po laišką įduodu, atleidimo prašau, ką įskaudinau aš,

širdį Angelas švelniai paglosto, kas parašė man – atsakau...

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur

Įgyvendinome Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus 4 projektus.

Šie metai Kūlupėnų bendruomenės centrui “Kūlupėnai” buvo labai derlingi projektine veikla. Teikėme 7 paraiškas, kurios buvo teigiamai įvertintos, skirtas 13169 Eur finansavimas, savo lėšomis prisidėjome 538 Eur. Šiais metais įsisavinome 6357 Eur

Įgyvendinome Kretingos rajono savivaldybės administracijos dalinai finansuojamus 4 projektus.

Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčioje po šv. Mišių (gruodžio 8 d.) vyko muzikos ir poezijos valanda "Kai į žemę nusileidžia Adventas". Meno vadovas Antanas Žvinklys draugėn subūrė Kūlupėnų ir Žvainių skyrių ansamblius, Kūlupėnų bažnyčios chorą, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį bei Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblį "Svajonių aidas"(vad. Aloyzas Žilys).

Kretingos rajono meras A. Kalnius, administracijos direktorė J. Girdvainė, Jaunimo reikalų koordinatorė I. Biliūnaitė-Rušinskė bei Kūlupėnų bendruomenės centro 

„Kūlupėnai“ pirmininkė J. Mačernienė susitiko su Telšių vyskupu K. Kėvalu.

Administracijos direktorė, vyskupui pristatė pilotinį socialinio verslo projektą, kuriuo planuojama atnaujinti Nasrėnų kaime 2018 m. rugsėjo 1 d. uždarytus senelių globos namus.

Jau tapo tradicija, kad kasmet rugpjūčio antrą ar trečią šeštadienį, mėgstantys keliauti renkamės Kūlupėnų aikštėje, lipam į autobusą ir riedame pasirinkta kryptimi. Šiemet smagiai nusiteikusių 50 keliauninkų išdulkėjome į Telšius. Nors ne vienas jau ne kartą ten lankėmės, bet smagu keliauti drauge.

Kai svajonių paukščiai suka lizdus širdyje, jie neišskrenda į šiltuosius kraštus. Jų giesmė aidi baltoje žiemos šypsenoje, žydinčiuose pavasario delnuose, sirpstančioje vasaros meilėje ir nokstančiuose rudens soduose... Savo knygoje parašiau: “Savęs pažinimas – tai visuomenės nuomonės kapituliacijos aktas.“ Taika?

Vasario 14 d. Edukacinė popietė „Žemaitė", kurioje mokėmės rišti lėles iš skiaučių, toks lėlių rišimo metodas buvo naudojamas Lietuvoje ir Žemaitijoje prieš šimtą metų.Vaikus ir suaugusius pakvietėme į biblioteką, tuo pačiu paminėjome Žemaitijos metus. Edukacinį užsiėmimą vedė Mėta Maciūtė. 

Bibliotekos vedėja Vilija Macienė

Vasario 8 dieną rinkomės į popietę" Kaimelis prie Kūlupio", skirtą vietovardžių metams paminėti, kurioje kalbėjome apie tai, kokia medžiaga yra sukaupta bibliotekoje ir bendruomenės centre apie mūsų gimtąjį kaimelį. Filmo „Užaugom prie Kūlupio" 2006 m. peržiūra.

Bibliotekos vedėja Vilija Macienė

Puslapiai