Projektas "Laikas kartu"

Įgyvendinome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą „Laikas kartu“, kuriam 11 714,00 Eur  dydžio paramą su 95 proc. paramos intensyvumu gavome  pateikus paraišką Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai pagal Vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonės „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritį „Parama jaunimo iniciatyvų ir partnerystės skatinimui ir motyvacijos didinimui“.

Projekto tikslas „Skatinant jaunimo iniciatyvas ir didinant jų motyvaciją, stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir bendrumą“ pasiektas, nes įgyvendinimo metu suorganizavome 25 – iems jaunuoliams 8 dienų stovyklą „Skautų Olimpinės žaidynės Žemaitijoje“, pažintines išvykas „Kas ta Kretinga?“ ir „Klaipėda, aš su tavimi!”  bendravimo įgūdžių edukacines bei
kūrybines teatro dirbtuvėles „Aš – Čia“.

 Į organizuojamas veiklas įsitraukęs jaunimas tapo motyvuotas, aktyvesnis bendruomenės organizuojamose veiklose. Projekto metu įgyvendinama Kretingos rajono teritorijos masto socialinė inovacija, skirta socialiniai atskirčiai kaimo bendruomenėje mažinti.
Bendravimo įgūdžių edukacinės dirbtuvėlės padėjo jaunimui kurti harmoningus tarpasmeninius santykius ir gerinti gyvenimo kokybę, tobulinant socialinius emocinius įgūdžius bei mąstymo
efektyvumą edukacinių užsiėmimų pagalba. O ryškiausia inovacija – socialinės atskirties mažinimas
teatro dirbtuvėlės „Aš – Čia“ metu, kur kiekvienas dalyvis, įsitraukė į bendrą kūrybinį procesą, iš kasdienybės kūrė mini scenas, ieškodami būdų kaip spręsti esamas problemas,  kurias
pristatė visuomenei. Kiekvienas dalyvis buvo savas, priimtas ir svarbus šioje veikloje. Jaunimas su režisieriumi Nerijumi Gedminu rado bendrą kalbą, o svarbiausia, kad nori tęsti pradėtus susitikimus ir per teatrą, ieškoti esamų problemų sprendinių.

Projekto partneris, Kūlupėnų Motiejaus  Valančiaus pagrindinės mokyklos bendruomenė, prie projekto įgyvendinimo prisidėjo organizuojamoms veikloms,
užtikrindamas galimybę nemokamai naudotis mokyklos patalpomis, t. y. aktų sale, kabinetais ir mokyklos teritorija, bei įgyvendinamų veiklų informacine sklaida mokyklos tinklalapyje.

Baigiamojo renginio „Vau! Aš galiu” metu, moderuojant psichologei Vikai Gridiajevai, jaunimas ieškojo savojo “Aš”, šėlo 4 val. diskotekoje, mokėsi šokti su Kangoo Jumps batais, o didžiausia motyvacija susitikimas ir bendravimas su nuomonės formuotoju, sportininku kovotoju Dominyku Dirksčiu.

Projekto metu stiprinamas kaimo gyventojų bendruomeniškumas ir bendrumas, skatinamos jaunimo iniciatyvos. Projekto tęstinumas – aktyvesnis ir labiau motyvuotas Kūlupėnų seniūnijoje gyvenantis jaunimas, kuris drąsiai įsitrauks į bendruomenės organizuojamas veiklas, renginius.

Projekto įgyvendinimo metu įgytą patirtį jauni žmonės pritaikys ir kitose gyvenimo situacijose.

Projekto vadovė Jūratė Mačernienė