Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai

Vietos projekto vykdymo sutarties šalims Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai ir Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“  2020 m. rugsėjo 4 d. pasirašius vietos projekto vykdymo sutartį Nr. KRET-LEADER-6B-SD-14-4-2020 pradėtas įgyvendinti socialinio verslo projektas „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, adresu Motiejaus Valančiaus g. 12, Nasrėnų k., Kretingos r.

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ išsikėlė socialinio verslo projekto tikslą - įkurti bendruomeninius senjorų namus Nasrėnų kaime ir siekti teigiamo socialinio poveikio senyvo amžiaus asmenims.

Projekto tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:

  1. Sutvarkyti (kapitališkai remontuoti) ir pritaikyti patalpas socialinei-ekonominei veiklai vykdyti.
  2. Įsigyti visus būtinus baldus, kambarių pritaikymui, suplanuotoms paslaugoms teikti.
  3. Įsigyti visą būtiną įrangą, užtikrinančią kokybišką paslaugų teikimą;
  4. Įsigyti virtuvės įrangą, užtikrinančią maitinimo paslaugos teikimą.

Vietos projekto įgyvendinimas prasidėjo per CVP IS viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą: kapitalinio remonto darbams, grindų padengimo epoksidine danga, keltuvo įsigijimo ir įrengimo paslaugų įsigijimas. Atlikti mažos vertės viešieji pirkimai. Labai operatyviai išsprendėme suskystintų dujų šildymo katilo įsigijimo ir sumontavimo paslaugos įsigijimą. Per 2 dienas UAB Saurida pristatė įrangą, o UAB Reimsa ją sumontavo.  Patalpose jau kapitalinio remonto darbus pradėjo UAB Techtono darbuotojai. Lauko durys gaminamos, sulaukus jas sumontuos UAB „Auksinis ąžuolas“. Keltuvas užsakytas, gaminamas, laukiame jo sumontavimo pastate, kurį atliks UAB Eurogama. Vykstant remonto darbams,  organizuojame viešuosius pirkimus reikiamai IT įrangai, virtuvės įrangai ir baldams įsigyti.

      Įgyvendinant projektą atsirado nenumatytų skubių darbų ir išlaidų. Bendruomenė prie projekto įgyvendinimo prisideda savo lėšomis ir savanorišku darbu. Pastato stogo remonto darbus savanoriškai atliko bendruomenės narys Rolandas Žiobakas. Pasirinkus suskystintų dujų katilo įsirengimo paslaugą, nenumatytas išlaidas patyrėme įsigydami 24 vnt suskystintų dujų balionus ir vandens šildytuvą, teko keisti 2 kambariuose vandens radiatorius, bei apmokėti santechniko paslaugas. Sugedus elektros energijos tiekimui, į pagalbą atskubėjo bendruomenės vyrai Artūras Domarkas ir Arvydas Vyšniauskas.

Šio projekto įgyvendinimu siekiame :

  1. Kokybišką paslaugą teikti 17 Kretingos rajono senyvo amžiaus, su negalia ir /ar su sunkia negalia žmonėms;
  2. Suteikti darbo vietą ne mažiau kaip 8 mūsų bendruomenės žmonėms

Projektas finansuojamas NMA prie Žemės ūkio ministerijos 97509,00 Eur ir partnerio Kretingos rajono savivaldybės administracijos 5132,05 Eur ( piniginėmis lėšomis 5 proc. projekto vertės). Partneris pagal jungtinės veiklos 2020-04-17 sutartį Nr. S1-434 Kūlupėnų bendruomenės centrui „Kūlupėnai“ įgyvendinus projektą ir pradėjus vykdyti veiklą įsipareigojo 3 metus išlaikyti 3 darbuotojų etatus.

 

Projekto vadovė Jūratė Mačernienė