Kai į žemę nusileidžia Adventas

Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčioje po šv. Mišių (gruodžio 8 d.) vyko muzikos ir poezijos valanda "Kai į žemę nusileidžia Adventas". Meno vadovas Antanas Žvinklys draugėn subūrė Kūlupėnų ir Žvainių skyrių ansamblius, Kūlupėnų bažnyčios chorą, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblį bei Kretingos Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblį "Svajonių aidas"(vad. Aloyzas Žilys). Susirinkusiųjų širdis virpino ir geriausias emocijas kėlė šių kolektyvų atliekamos giesmės ir dainos, skaitovų Vitalijos Valančiutės, Jurgitos Galdikaitės ir Viktoro Stropaus skaitomos poetės Giedrės Mičiūnienės eilės. Širdingi padėkos žodžiai visiems kolektyvams. Ačiū parapijos klebonui Mindaugui Nausėdai už visokeriopą pagalbą organizuojant renginį. Pačių nuoširdžiausių padėkos žodžių nusipelno meno vadovas Antanas Žvinklys, be jo entuziazmo šis renginys nebūtų įvykęs.