Įgyvendinti projektai

2023 m. įgyvendinome 3 projektus dalinai finansuojamus Kretingos r. savivaldybės administracijos.

Projektas : Bendruomeniškumas kaimo ateities garantas – 2000,00 Eurų

Tikslas - Skatinti bendruomenės narių aktyvumą, bendruomeniškumą, iniciatyvumą.

Rezultatai :

 1. Įsigyta transporto nuomos paslauga ir rugpjūčio 12 d. 45 bendruomenės nariams suorganizuota išvyka į Latviją. Aplankyta Liepoja, Venspilis, sudalyvauta edukacijoje Karuostos kalėjime.

2.  Įsigyta muzikinio atlikėjo / grupės G.E.R.S. paslauga ir lapkričio 17 d. 70 bendruomenės narių, bendruomenės 20-ojo jubiliejaus proga, suorganizuotas renginys - muzikinis vakaras.

Projektas: Problemos? Spręskime kartu?! – 1422,00 Eur

Tikslas – Pasirengti teikti viešąsias paslaugas, susijusias su socialinio verslo plėtra.

Rezultatai: Numatytų paslaugų įsigijimas (demontuotos senosios ir sumontuotos platesnės, kokybiškesnės durys) ženkliai prisidėjo prie tikslinės projekto  grupės, 17 paslaugos gavėjų gerovės didinimo t.y. patogaus, operatyvaus, sklandaus gulinčio gyventojo transportavimo iš/į pastatą.

Projektas: Judėk saugiai – 1153,00 Eur

Tikslas – sudaryti sąlygas paslaugos gavėjų saugiam judėjimui ir patogiam jų transportavimui iš/į pastatą.

Rezultatai: Įrengtas platesnis pandusas su naujais nerūdijančio plieno turėklais iš abiejų pusių.

 

Bendruomenė prie projektų įgyvendinimų nuosavomis lėšomis prisidėjo 2389,11 Eur.

Projektų vadovė Jūratė Mačernienė