Adventinis vakarojimas "Mūsa buočių muona"

Į saulėtekį pėdos įkrito, kad Advento giesmė suskambėtų delnuos,

baltą rūbą gruodžiui užvilko, prasimerkus žiema debesų pataluos...

Žingsniai skamba minčių tyloje, renka nuodėmes žvakės liepsnelė –

dekit, mielosios, dekit ugny, nelydėkit prie ėdžių kraitelės...

Žodžių paukščiams - po laišką įduodu, atleidimo prašau, ką įskaudinau aš,

širdį Angelas švelniai paglosto, kas parašė man – atsakau...

Nesakyk, kad tamsu, kad bijai – vakarai juk saulėtekio pėdomis braido,

Prie šaltinio šviesos atėjai – baltą duoną žiemužė jau raiko.

Adelė Daukantaitė

Kiek nedaug reikia, kad sušiltų sielos gruodžio tyloje. Susitikome adventiniame pavakarojime „Mūsą buočių muoną“, skirtame Žemaitijos metams ir laikas prarado pagreitį, širdies žingsniai nebeskubūs, akyse suspindo nekasdienės emocijos ir daug, daug pasidalinimo, tokio tikro ir nuoširdaus.

Kalnalio parapijos klebonui M. Nausėdai pakalbėjus apie Advento prasmę ir kelią į sielos ramybę, pasveikinus ir pasidžiaugus susirinkusiais, vakarojimą tęsė gausus būrys Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“, kuriam vadovauja Vitalija Valeikienė . Jie padovanojo adventinių dainų, giesmių, bendrų šokių, džiugių akimirkų, linksmo šėlsmo, bendrystės grožio.

Kūlupėnų jaunimo kūrybinė grupė, susibūrusi prieš gerą mėnesį iki adventinio renginio -  Gabrielė Stroputė, Egidijus Jonušas, Vilius Diržininkas, Neringa Špuntovaitė, Auksė Stroputė, Saulė Prialgauskaitė, Elidijus Jundulas, Gabrielius Talmontas bei Dominykas Laurinavičius su didžiuliu jauduliu ir džiaugsmu parodė spektaklį – premjerą „Per stalą Kūčių rieda margučiai“, kurį režisavo mokytoja Valė Kniukštienė.

Ši trumpa Dalios Kudžmaitės pjesė – pavyzdys, kaip vaikai dažnai gali pamokyti suaugusius, įžvelgti jų trūkumus, klaidas, nutolimą nuo tikrųjų gyvenimo vertybių...  Visi  šventės žiūrovai kartu su spektaklio atlikėjais sugiedoję bendrą giesmę „Gul ant šieno“  audringais plojimais dėkojo mūsų nuostabiam, kūrybingam jaunimui ir jų vadovei V. Kniukštienei. Palinkėjome jaunimui, kad jų gyvenimas eitų ne pagal laikrodį, o nuo sėkmės iki sėkmės, kad jų gyvenimas eitų kaip jiems norisi – su meile, šiluma ir juoku...

Dideli tampame ne tada, kai dideli užaugame, bet tada, kai turime didelę širdį ir dalinamės ja...

Kūlupėnų bendruomenės pirmininkė Jūratė Mačernienė džiaugėsi kūlupėniškių aktyvumu, savanoryste, idėjų ne tik generavimu, bet ir įgyvendinimu. Apžvelgusi metų darbus, originalias padėkos dovanėles – kūlius žvakides, sukurtas bendruomenės nario Arvydo Zaleckio, padovanojo Jūratei Stalmokienei už vasaros šventės poilsio erdvės dekoravimą, Rolandui Žiobakui už iniciatyvą ir jos įgyvendinimą Nasrėnuose įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę, Jurgitai Gricienei už edukacijas ir Kūlupėnų centrinės aikštės dekoravimą, talkinant Irmai Benetienei, Jovitai Rimkuvienei – už idėją rengti muzikinius vakarus, pasikviečiant ir susipažįstant su mūsų kaimo žmonėmis ir jų svajonėmis, t.y. už renginį „Mano svajonė turi sparnus“.

Jūratė palinkėjo šiuo adventiniu laikotarpiu sustoti ir atrasti harmoniją, atsisakyti begalinio godumo,  pasidžiaugti šia diena, šia akimirka.

Nuoširdus ačiū visiems, esantiems kartu...

Jovita Rimkuvienė, Kultūros skyriaus vedėja