Strategijos „Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“ įgyvendinimo pristatymas