...turim muzikantų muzikantą Donatą...

Į devintą dešimtį įkopęs sauseriškis Donatas Abartis tarp senųjų gyventojų dar tebėra žinomas kaip nuotaikingas kaimo muzikantas. „Mona grajus yr dėdėle linksmos“, - taip sodriai žemaitiškai savo muziką apibūdina 10 metų Kūlupėnų folkloriniame ansamblyje grojęs senolis. Norėdamas įtikinti klausiančiuosius, jis bematant čiumpa į rankas iš jaunystės laikų išsaugotą bandoniją ir, koja mušdamas būgną, sodriu balsu užplėšia pasiutpolkę.

D. Abartis ligi šiol tebegroja dar vokiečių laikais, per Antrąjį pasaulinį karą, įsigytais instrumentais. „Bandoniją man, paaugliui, nupirko tėvas. Būgną, dabar jau dažytą ir perdažytą, pasidirbinau pats“, - tvirtina muzikantas.

Donatas, buvęs garsus vestuvių, „vakaruškų“ ir krikštynų muzikantas, ir dabar dar yra kviečiamas groti Kūlupėnų seniūnijos rengiamose šventėse. Dainų šventėje Vilniuje Donatas  scenoje grojo vienas. „Minios susirinko. Kai paleidau linksmas polkas, žmonės pasiuto šokti“, - prisimena energija trykštantis senolis. Už aktyvią veiklą jis nesyk buvo apdovanotas Padėkos raštais.

Donatas Abartis